Trau partit del Big Data

Trau partit del Big Data

Vivim una era cada vegada més digital. Això implica que l’ús de la computació s’ha estès molt a tots els àmbits de la societat i això té un efecte col·lateral evident, l’acumulació de dades. Bases de dades de clients, estadístiques de vendes, de visites a la pàgina web, a les xarxes socials, etc. Tot això és el que es coneix com a Big Data. Llavors ens preguntem com podeu treure profit de totes eixes dades i d’altres a les quals tenim accés públic. Doncs existeixen un munt d’eines de codi obert que ens faran la vida més fàcil en aquesta tasca del que s’ha anomenat intel·ligència corporativa.

El llenguatge R

En primer lloc tenim el llenguatge de programació R. Un llenguatge dedicat a l’anàlisi estadística abastament usat arreu del món, inclús per grans corporacions com Twitter pel seves potents capacitat d’anàlisi i de representació gràfica. Al principi pot resultar un poc descoratjador degut a la pronunciada corba d’aprenentatge i a l’ús de la consola de comandaments. No obstant hi han interfícies gràfiques com rStudio que ens poden fer més fàcil el seu ús.

L’entorn de desenvolupament Shiny

Shiny és un entorn de codi obert per desenvolupar aplicacions web amb R. Permet que l’usuari pugui interactuar amb les dades i visualitzar la seva consulta a l’instant. A la galeria de Shiny teniu uns quants exemples del que podeu fer: http://shiny.rstudio.com/gallery/.

Aquesta eina és especialment interessant per a institucions públiques que es vulguin sumar a les bones pràctiques de l’open data.