El hosting ecològic: tecnologia i sosteniblitat

Els avenços tecnològics es produeixen a un ritme de vertigen. És responsabilitat d’empreses i consumidors fer un ús responsable d’aquesta tecnologia.

Segons les darreres estadístiques, al món existeixen vora 620 milions de llocs web. Això implica un gran número de servidors web funcionant 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

Servidors

Per això resulta molt important que aquests servidors realitzen una bona gestió de l’energia, de manera que requereixin una quantitat de recursos adequat. Si, a més a més, usem energies renovables per a la generació de l’energia necessària per al seu funcionament, millor que millor. I si a més a més generem un excedent d’energia, estarem ajudant a revertir els efectes negatius d’un consum excessiu d’energia.

Per tot això resulta altament recomanable que fem ús de les energies renovables en tots els nostres projectes tecnològics.

Existeixen diferents vies per a fer-ho. Allò ideal seria generar l’energia que consumim. El que es coneix com a autoconsum. Malauradament encara hi ha pocs projectes que hagen aconseguit açò. D’altra banda podem compensar l’energia que necessitem (i que no tenim capacitat de produir) comprant-la a entitats que certifiquen un origen 100% renovable. Aquest darrer model (amb aspiracions d’arribar algun dia al model d’autoconsum) és el de la cooperativa Som Energia.

En propers articles, aprofundirem un poc més sobre les cooperatives de consum i especialment sobre Som Energia.