Caminandes: Gran Dilema. Curt d’animació fet amb Blender